Qualität durch Know-how und Transparenz. +49 3643-44 80 259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresja

Operator tej strony internetowej:

TauchService Naue GmbH
Lutz Naue
Hoher Weg 7
D-99425 Weimar

Telefon: +49 (0) 3643-44 80 259
Fax: +49 (0) 36458-49 31 45
Mobil: +49 (0) 178-89 89 721
E-Mail: naue [at] tauchservicenaue.de

Odpowiedzialny za treść zgodnie z §10 Abs. 3 MDStV: Lutz Naue (Anschrift s.o.)

 

Zastrzeżenie – nota prawna

1. Ograniczenie odpowiedzialności
Zawartość tej strony internetowej została opracowana z najwyższą możliwą starannością. TauchService Naue GmbH nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność udostępnianych treści. Korzystanie z zawartości strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Prace oznaczone nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię TauchService Naue GmbH. Samo korzystanie z tej strony internetowej nie stanowi stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a TauchService Naue GmbH.

2. Łącza zewnętrzne
Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Strony te podlegają odpowiedzialności poszczególnych operatorów. TauchService Naue GmbH sprawdziła zawartość zewnętrzną pod kątem ewentualnych naruszeń prawa, gdy linki zewnętrzne zostały połączone po raz pierwszy. W tamtym czasie nie było wówczas oczywistych naruszeń prawa. TauchService Naue GmbH nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt i zawartość stron, do których prowadzą linki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że TauchService Naue GmbH przyjmuje treść linku lub linku jako własną. Stała kontrola tych linków zewnętrznych nie jest uzasadniona dla TauchService Naue GmbH bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli jednak dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

3. Prawa autorskie i pokrewne prawa autorskie
Treści publikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i dodatkowym prawom autorskim. Jakiekolwiek wykorzystanie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pokrewne prawo autorskie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody TauchService Naue GmbH lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności powielania, edycji, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Nieautoryzowane powielanie lub przesyłanie pojedynczych treści lub całych stron jest zabronione i karalne przez prawo. Dozwolona jest jedynie produkcja kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Prezentacja tej strony internetowej w zewnętrznych ramkach jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.

4. ochrona danych osobowych
Nasze warunki ochrony danych osobowych znajdują się na następnej stronie: Oświadczenie o ochronie prywatności

5. Specjalne warunki użytkowania
O ile specjalne warunki korzystania z tej strony internetowej odbiegają od podanych wyżej numerów 1 do 4, zostanie to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu. W takim przypadku w każdym indywidualnym przypadku obowiązują specjalne warunki użytkowania..

6. Informacje prawne dotyczące ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich:
Nasza firma utrzymuje wyłącznie stosunki handlowe z osobami niebędącymi konsumentami w rozumieniu §§ 13, 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). Komisja Europejska zapewnia platformę pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr . W przypadku prawnych stosunków handlowych z konsumentem w rozumieniu § 13 BGB składamy następujące oświadczenie:


Wszelkie różnice zdań wynikające z naszego stosunku umownego staramy się rozstrzygać polubownie. Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego przed komisją arbitrażową ds. konsumenckich Zentrum für Schlichtung e.V. (Centrum Mediacji). Dostarczone zostaną następujące dane na forum arbitrażu konsumenckiego Zentrum für Schlichtung e.V:


Straßburger Straße 8
77694 Kehl

Telefon: +49 7851 79579

Telefax: +49 7851 79579 41

Internet: www.verbraucher-schlichter.de

E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de.

Ten organ pojednawczy jest „ogólnym organem pojednawczym konsumentów” zgodnie z sekcją 4 ust. 2 zdanie 2 VSBG. Poza przypadkami nadużycia, procedury mediacyjne są dla klienta bezpłatne. Przedawnienie roszczeń jest wykluczone w czasie trwania postępowania. Jeśli nie uda się tam osiągnąć porozumienia, istnieje możliwość odwołania się do sądu.

7. Informacje prawne dla prawników
W przypadku problemów związanych z prawem konkurencji lub podobnych prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z TauchService Naue GmbH w celu uniknięcia niepotrzebnych sporów prawnych i kosztów. Koszt ostrzeżenia prawnika bez uprzedniego kontaktu z TauchService Naue GmbH zostanie odrzucony jako nieuzasadniony w rozumieniu obowiązku redukcji szkód. Będę miał obraźliwe ostrzeżenia ścigane na mocy prawa karnego i cywilnego.