Qualität durch Know-how und Transparenz. +49 3643-44 80 259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurkowanie Budowlane

Nasze usługi nurkowe obejmują prace podwodne wszelkiego rodzaju jak cięcia palnikowe, płukania i odsysania.

Prace te, w tym  prace konserwacyjne, montaże i inspekcje wykonujemy niezawodnie, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wymaganym profesjonalizmem.

W zakresie prac podwodnych wykonujemy między innymi następujące czynności:

 • naprawy, montaż, kontrole i inspekcje w obiektach przemysłowych, także w oczyszczalniach ścieków ( komunalnych, przemysłowych ) i wodnych środkach transportowych
 • prace nurkowe w zakładach produkcji wody pitnej
 • podwodne spawanie i cięcie palnikowe
 • sanacja ścianek szczelnych, wymiana anod, naprawa elementów zasuwowych rurociągów
 • płukanie, odsysanie i czyszczenie z zastosowaniem wysokich ciśnień ( do 2000 bar)
 • podwodne prace betoniarskie i naprawy betonu w pracach budowlanych w wodzie i podwodnych
 • nurkowanie na dużych głębokościach z zastosowaniem mieszanin oddechowych
 • prace w warunkach podwyższonego ciśnienia otoczenia, n.p. prace tunelowe
 • prace z zastosowaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych w obszarach skażonych

W pracach tych znajdują zastosowanie różne wyposażenia nurkowe, n.p. Kirby Morgan lub w obszarach skażenia  AH5 firmy DIVEX.

Nurkowanie Przemysłowe

Robot nurkowy ROV

W pracach podwodnych w ryzykownych i dla nurków trudno dostępnych obszarach stosujemy robota nurkowego ROV LBV 300-5 firmy SeaBotix.

Jest to zdalnie sterowany pojazd, który z zastosowaniem wyskospecjalistycznej technologii może zastąpić nurka w przeprowadzaniu kontroli, nadzorowania, mniejszych prac podwodnych oraz pomiarów. Nawigacja i lokacja z pomocą ROV, szczególnie w pracach na dużych głębokościach, pod wysokim ciśnieniem oraz w wąskich przestrzeniach umożliwia oszczędność czasu pracy i efektywność kosztową. Z pomocą danych dostarczonych przez ROV planowane prace podwodne mogą być wykonane celowo i efektywnie. ROV znajduje także zastosowanie w obszarze przemysłu spożywczego, jak na przykład w zakładach uzdatniania wody pitnej lub punktach ujęcia wody pitnej i źródłach.

Następujące zadania mogą zostać wykonane z zastosowaniem robota:

 • pomiary budowli podwodnych za pomocą GPS
 • efektywna kontrola i inspekcje obiektów inżynierii wodnej
 • badanie przewodów na dużych głębokościach i o dużym zasięgu
 • pomiary powierzchni budowli ( grubości ścian stalowych i zbiorników stalowych)
 • kontrola zbiorników z małym włazem i przewodami na dużych odległościach
 • lokalizacja i ratowanie osób i przedmiotów, także z zastosowaniem sonaru
 • pobór prób wody
 • filmowane podwodne – obiektów przemysłowych dla celów dokumentacji, obserwacja zwierząt wodnych w projektach ekologicznych

Konserwacja Instalacji

Hydrograficzny pomiar wody

Przedsiębiorstwo nurkowe TauchService Naue dysponuje najbardziej nowoczesnymi wysokospecjalistycznymi sonarami. Nasi doświadczeni i specjalnie przeszkoleni współpracownicy wykonują szczegółowe analizy podwodne, także na dużych głębokościach. Technologia pomiarów hydrograficznych wspomaga wykonanie prac podwodnych w akwenach ze słabą widocznością z dużym zmętnieniem oraz w trudno dostępnych obszarach. Nasza technologia sonarowa może w każdej chwili być zastosowana z lądu lub z wody. Z wysoką precyzją dokonuje analizy powierzchni obiektów różnej wielkości, uzyskane w ten sposób dane służą dokładnemu planowaniu prac nurkowych.  Z technologią  sonarową wspieramy procesy kontroli stanu budowli, gdyż pozwala ona na rozpoznanie jakości, zabezpieczeń i efektów prac renowacyjnych. Sonar może dostarczyć cennych danych także w inspekcji i pomiarach wykopów budowlanych. Szczególnym i sprawdzonym zastowaniem tej technologii jest lokalizacja objektów i osób w ramach akcji ratowniczych.

Technologia sonarowa może znaleźć zastosowanie między innymi w następujących planach:

 • precyzyjne pomiary akwenów i produkcja map strukturalnych 2D/3D
 • badanie wszelkich budowli podwodnych, zapór, śluz, wykopów budowlanych i innych wodnych objektów inżynieryjnych
 • badanie stanu i jakości skarp, mostów, murów i murów nadbrzeżnych
 • badanie konstrukcji mostowych wg DIN 1076
 • inspekcje rurociągów i przepustów
 • odbiór techniczny i nadzór budowli
 • pomiary wykopów budowlanych i ich inspekcja
 • badania ścianek szczelnych
 • wyznaczanie położenia wraków
 • badanie podmyć

Skontaktuj się z nami pod adresem
na Państwa zapytanie:

Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych

8 + 10 =

Dalsze informacje na temat przechowywania i wykorzystywania danych można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.